Mathpad 2012

Matematyka wokół nas

Matematyka jest częścią naszej kultury, a nasza kultura jest nierozerwalnie związana z matematyką. Każda z ziemskich cywilizacji stosowała matematykę przy wznoszeniu swoich budowli a szczególnie budowli sakralnych.

Starożytni Grecy uważali muzykę za dział matematyki. Znawcy muzyki dostrzegają w harmonii dźwięków relacje matematyczne. Relacje matematyczne znajdujemy w malarstwie wielkich mistrzów. Dociekliwi znajdą matematykę w kompozycjach literackich.

Przyroda wokół nas pełna jest związków matematycznych. Znajdujemy tam nie tylko rożnego rodzaju symetrie, ale również ciągi Fibonacciego i wiele innych tworów leżących u podstaw matematyki.

Architektura i sztuka Islamu, a w szczególności konstrukcje i dekoracje meczetów, jest oparta na precyzyjnych konstrukcjach geometrycznych. Gotyckie okna, portale i ornamenty są najczęściej precyzyjnymi konstrukcjami zbudowanymi z okręgów a rzadziej z odcinków. Matematykę znajdziemy w sztuce Chin i Japonii, znajdziemy ją również w  węzłach celtyckich, oraz posadzkach z różnych okresów historycznych.

Konferencja Mathpad przez wiele lat była poświęcona technologiom komputerowym w nauczaniu matematyki. W ostatnich latach coraz częściej zaczęły pojawiać się tematy mniej związane z komputerami a bardziej z dość szeroko rozumianą kulturą matematyczną. Idąc w ślad za zainteresowaniami uczestników konferencji proponujemy aby konferencja Mathpad 2012  była konferencją, której zadaniem byłoby propagowanie kultury matematycznej w sposób atrakcyjny i zrozumiały również dla ludzi z niewielkim przygotowaniem matematycznym.  Chcielibyśmy, aby ta konferencja ta stała się rodzajem forum, gdzie mówi się o matematyce w sposób interesujący, interdyscyplinarny i wyzwalający twórczość na pograniczu matematyki i sztuki oraz innych dyscyplin nauki. Dla przykładu połączenie matematyki i sztuki może zaowocować ciekawą wystawą prac artystycznych mających jakiś związek z matematyką, wystawą ornamentów geometrycznych, warsztatami sztuki religijnej, czy koncertem muzyki fraktalnej.

Potencjalni uczestnicy: nauczyciele nie tylko matematyki, pracownicy naukowi uczelni, artyści, historycy, studenci i uczniowie, każdy kogo interesują związki matematyki ze sztuką, architekturą i otaczającą nas przyrodą.

Proponowana tematyka

Tematyka konferencji:

  • Matematyka w muzyce
  • Matematyka, malarstwo i grafika
  • Matematyka i rzeźba
  • Matematyka w filmie i fotografii
  • Matematyka w architekturze
  • Matematyka różnych kultur i religii
  • Relacje matematyczne w przyrodzie
  • Matematyka i estetyka

Organizatorzy

  • Wydział Matematyki i Informatyki, UMK
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, UKW

Komitet organizacyjny

Prof. dr Mirosław Majewski
Dr Bogumiła Klemp-Dyczek
Sekretarz konferencji: Dr Magdalena Wysokińska-Pliszka
Sekretarz techniczny:  Student Dominik Dyczek

Lokalizacja w czasie i przestrzeni

Miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki
Czas: 22 – 25 sierpnia 2012

Program ramowy

Środa, 22 Sierpnia:

15:00 rejestracja, zakwaterowanie,
18:00 wykład wprowadzający, spotkanie towarzyskie

Czwartek, piątek, 23, 24 sierpnia:

9:00 – 11:00 dwa wykłady,
11:00 -11:30 herbata,
11:30 – 13:00 krótkie komunikaty, dyskusja,
13:00 – 15:00 przerwa,
15:00 – 17:00 dwa wykłady,
17:00 – 17:30 herbata
17:30 – 18:30 dyskusje, rozmowy

Sobota, 25 sierpnia:

9:00 – 11:00 dwa wykłady,
11:00 -11:30 herbata,
11:30 – 13:00 krótkie komunikaty, dyskusja,
13:00 – 14:00 zakończenie

Zaproszonych wykładowców i zgłoszone wykłady znajdziesz na tej stronie.

Informacje techniczne znajdziesz na tej stronie.

Reklamy