Mathematica

Mathematica for the Classroom® – letnia szkoła programu Mathematica

Od czasu zniknięcia programu Derive, a w ostatnim roku MuPADa, pozostajemy bez narzędzia CAS w szkole. W związku z tym zdecydowaliśmy się zwrócić naszą uwagę w kierunku programu Mathematica for the Classroom® – specyficznej wersji programu Mathematica®, przygotowanej przez Wolfram Research® na użytek szkół średnich (tzw. precollege schools). Ta wersja programu Mathematica® jest funkcjonalnie identyczna jak profesjonalna wersja programu, natomiast jest sprzedawana w znacznie niższej cenie dostępnej dla szkół i uczniów.  Mathematica for the Classroom® jest w tej chwili intensywnie wprowadzana w kilku państawach jako główne narzędzie CAS wspomagające nauczanie matematyki. W ciągu kilku ostatnich lat powstała duża biblioteka pomocy ułatwiających nauczycielom stosowanie programu Mathematica® na lekcjach. Są tam zarówno materiały gotowe do wydrukowania, jak i filmy dydaktyczne, internetowa encyklopedia matematyczna MathWorld oparta na programie Mathematica®, biblioteka funkcji matematycznych, i wiele innych.

Letnia Szkoła programu Mathematica jest skierowana do tych nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy są zainteresowani nauczaniem z komputerem, a w szczególności z programem CAS (Computer Algebra System, a po polsku System Algebry Komputerowej). Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone na bardzo elementarnym poziomie, pozwalającym na opanowanie podstaw programu Mathematica for the Classroom® w stopniu umożliwiającym pracę z uczniami w klasie. Planujemy 3 bloki szkoleń, każdy 2 x 1.5 godziny, razem 9 godzin. Letnia Szkoła programu Mathematica jest integralną częścią konferencji MathPAD 2010 (nie jest to osobna impreza), jej uczestnikami są głównie nauczyciele matematyki w szkołach ponadpodstawowych. Szkoła organizowana jest przy współpracy z Wolfram Reserch® oraz dystrubutorem programu Mathematica® w Polsce, firmą Gambit z Krakowa.

Mathematica for the Classroom® nie może być używana na uczelnich wyższych, czy w  firmach komercyjnych.

Program szkoły

  1. Wykład: Mathematica w klasie i co z tego dla nas wynika – Zbigniew Galon
  2. Szkolenie, dzień 1: Podstawy programu Mathematica – Jerzy Kołodziejczyk
  3. Szkolenie, dzień 1: Grafika 2D w programie Mathematica – Mirek Majewski
  4. Szkolenie, dzień 2: Elementy rachunku różniczkowego z programem Mathematica – Jerzy Kołodziejczyk
  5. Szkolenie, dzień 2: Grafika 3D w programie Mathematica – Mirek Majewski
  6. Szkolenie, dzień 3: Wprowadzenie do algebry z programem Mathematica – Jerzy Kołodziejczyk
  7. Szkolenie, dzień 3: Manipulacja i animacja obiektów matematycznych w programie Mathematica – Mirek Majewski

Aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania, zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane dopiero w pierwszym dniu konferencji. W przypadku większej liczby zgłoszeń wybierzemy 15 osób, które zadeklarują aktywne zainteresowanie tematem na dłuższy okres czasu i aktywną działalność w grupie, nauczycieli, użytkowników programu.

Dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z Systemami Algebry Komputerowej lub znają Dervie, MuPADa lub Maple, załączam pierwszy rozdział książki przygotowywanej do druku Mathematica dla niecierpliwych. Pozwoli on zorientować się co to jest Mathematica, jakie ma możliwości i w jakim stopniu przypomina Derive, MuPADa czy Maple:  mathematica-dla-niecierpliwych-cz.1

Wszelkie zapytania i uwagi związane ze szkoleniem Mathematica for the Classroom®, prosimy wpisywać w poniżej załączonym formularzu.

Reklamy

2 comments on “Mathematica

  1. Pingback: Letnia Szkoła programu Mathematica « Konferencje MathPAD

  2. Pingback: Mathematica for the Classroom « Konferencje MathPAD

Możliwość komentowania jest wyłączona.